Οι περισσότεροι από τους ασθενείς μας αναφέρουν ότι τα δόντια τους είναι ευαίσθητα τις πρώτες 3-4 ημέρες. Ένα απλό αναλγητικό είναι αρκετό για να τους ανακουφίσει. Φυσικά, υπάρχει και μια ομάδα ασθενών, οι οποίοι δεν νοιώθουν καμία διαφορά σε σύγκριση με πριν την τοποθέτηση των μηχανισμών. Επιπλέον, εφοδιάζουμε τους ασθενείς μας με μαλακό κερί για να το τοποθετήσουν στα “άγρια” σημεία ώστε να αποφύγουν οποιοδήποτε ερεθισμό. Πλύσεις με χλιαρό αλατόνερο είναι μια καλή λύση για την ελάττωση των ενοχλήσεων.

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δυο επισκέψεων στο ιατρείο μας είναι περίπου 2 μήνες. Καθώς όμως πλησιάζουμε στο τέλος της θεραπείας ίσως χρειασθεί οι επισκέψεις να γίνονται λίγο συχνότερα.

Γίνονται κατά κανόνα μικρές τροποποιήσεις στους ορθοδοντικούς μηχανισμούς, συνήθως αλλάζοντας σύρματα, τροποποιώντας τη θέση ενός αγκίστρου ή προσθέτοντας κάποιο άλλο πολύ μικρό εξάρτημα. Είναι επισκέψεις με μικρή διάρκεια και τελειώνουν με ενημέρωση του ασθενή ή του γονέα για την πορεία της θεραπείας.

Καλέστε αμέσως τον αριθμό του ιατρείου μας +30 210 6743186. Υπάρχει ανταπόκριση από τις 9 πμ. έως τις 10 μμ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και τα Σάββατα έως τις 2μμ.

Καλέστε το ιατρείο μας στον αριθμό +30 210 6743186 για να προγραμματίσουμε την πρώτη συνάντησή μας χωρίς χρέωση. Στη διάρκεια αυτής της συνεδρίας γίνεται εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς. Ενημερώνεται στη συνέχεια ο ίδιος ή οι γονείς αν πρόκειται για παιδί για το πρόβλημα, το είδος της προτεινόμενης θεραπείας και τη διάρκειά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να απαιτηθούν ακτινογραφίες για λεπτομερέστερη μελέτη του περιστατικού και οι παραπάνω πληροφορίες δίνονται σε επόμενη συνάντηση, για την οποία επίσης δεν υπάρχει χρέωση. Αν οι ασθενείς έχουν ήδη στην κατοχή τους ακτινογραφίες καλό είναι να τις έχουν μαζί τους κατά την πρώτη επίσκεψη.

Όλοι οι ασθενείς που δεν είναι σε κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσουν θεραπεία παρακολουθούνται σε εξαμηνιαία συνήθως βάση. Έχουμε έτσι την ευκαιρία να αξιολογούμε την εξέλιξη της οδοντοφυΐας τους. Βασικός μας στόχος είναι να μην ξεκινήσουμε την θεραπεία πριν από την ιδανική, “χρυσή” περίοδο σε κανέναν ασθενή. Διανύοντας αυτή την περίοδο αναμονής και παρακολούθησης μπορούμε να καταλήξουμε σε σχέδιο θεραπείας, το οποίο να είναι απόλυτα αποτελεσματικό και όσο το δυνατόν οικονομικότερο.

Q&A